Có phải ‘Inbox’ chính là ứng dụng mail cũ?

Tớ mới cài Marshmallow cho Nexus 5X. Nhưng tớ không thấy ứng dụng mail mặc định như trong phiên bản cũ, thay vào đó là ứng dụng Gmail. Có phải ứng dụng ‘Inbox’ của Google chính là ứng dụng mail cũ gọi là ‘Email’ không?

 

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Tám 31, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Không phải vậy đâu. Inbox là ứng dụng khác được ra mắt đầu năm 2015. Nó được thiết kế dựa trên ý tưởng hộp thư đến của bạn sẽ giống 1 to-do list ( danh sách công việc cần làm).

Ứng dụng email của Android không được phát triển bởi Google nữa. tính năng Exchange và IMAP/POP được cho vào Gmail, và Gmail hiện nay được coi như ứng dụng mail của nhà sản xuất trên bất kì thiết bị Google nào.

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Tám 31, 2016
Bình luận

Như bạn lầu trên đã trả lời, ứng dụng Email của nhà sản xuất đã không còn nữa. Mình mới mua Moto G3 và nó được cài đặt trước với Gmail chứ không có ứng dụng Email nào.

Inbox được phát triển bởi đội ngũ Google. Do đó, tất cả mail từ Gmail của bạn sẽ ở trong Inbox.

Tuy nhiên, Inbox có vài ưu điểm hơn so với Gmail:

  1. Tạo 1 nhãn mới: nếu bạn muốn tạo 1 nhãn mới bằng ứng dụng Gmail thì đó là điều không thể. Nhưng với Inbox, bạn có thể tạo nhãn mới.
  2. Đính kèm hình ảnh inline: đính kèm hình ảnh inline không được hỗ trợ trong Gmail, nhưng bạn có thể làm điều đó trong Inbox.

Mặc dù vậy, có 1 nhược điểm là Inbox không được hỗ trợ widget như Gmail

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Tám 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.