Có cách nào loại trừ một ứng dụng trong Doze không?

Phải công nhận Doze đã mang đến các lợi ích to lớn cho cái Nexus 5 của mình. Nhưng sự hiện diện của nó cũng là dấu chấm hết cho WhatsApp Web mà mình vẫn dùng, kể từ khi ứng dụng web đó thực ra chỉ còn là 1 ‘giao diện’  và vẫn đòi điện thoại kết nối với internet.

Như mọi người biết, Doze đặt điện thoại vào trạng thái stand-by và dừng mọi kết nối không cần thiết. Như thế có nghĩa là nó cũng dừng ứng dụng WhatsApp trong điện thoại của mình luôn.

Vậy có cách nào để loại trừ WhatsApp trong Doze không?

Mình không thích root lắm, nhưng nếu phải thế thì mình sẽ làm.

Đã hỏi vào Tháng Bảy 16, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mình làm thế này với Nexus 9 MRA58K thì được, bạn thử xem sao nhé:

  1. Vào Cài đặt → Pin
  2. Chọn menu 3 chấm trên góc phải, chọn Tối ưu hóa pin
  3. Sẽ có 1 danh sách dưới thanh tiêu đề bên góc trái, chọn Tất cả ứng dụng
  4. Tìm ứng dụng của bạn trong danh sách ( Whatsapp)
  5. Chọn ứng dụng. Sẽ có 1 thông báo với 2 lựa chọn: Tối ưu hóa và Không tối ưu hóa
  6. Tối ưu hóa nên được chọn mặc định
  7. Chọn Không tối ưu hóa, nhấn Xong ở bên dưới

Vậy là xong, mong máy của bạn cũng được

Đã trả lời vào Tháng Bảy 16, 2016
Bình luận

1 cách khác nhé:

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ hệ thống tên là  deviceidle để thao tác tối ưu hóa pin cho một ứng dụng. Bạn sẽ cần phải thiết lập adb trong máy tính. Một khi bạn đã thiết lập, làm theo các bước sau:

adb shell dumpsys deviceidle whitelist +PACKAGE

Thay ‘PACKAGE’ với tên gói ứng dụng mà bạn định loại bỏ khỏi chế độ Doze.

Để trở lại thay đổi, thay + thành – trong lệnh và thực hiện lệnh

Một ví dụ, thực hiện cho ứng dụng Kde Connect:

RE: Có cách nào loại trừ một ứng dụng trong Doze không?

Lưu ý rằng cả giao diện và phương pháp dòng lệnh thực hiện thay đổi trong file /data/system/deviceidle.xml. Nếu bạn đang muốn làm việc và có quyền truy cập root, bạn có thể chỉnh sửa tập tin đó, khởi động lại thiết bị và ứng dụng của bạn sẽ được tìm thấy ở tab “Không tối ưu hóa” của Tối ưu hóa pin.

Đã trả lời vào Tháng Bảy 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.