Thông tin của Xí Trai

3
Điểm

Câu hỏi
1

Đáp án
0

  • A: もうすぐ りょうばさんの誕生日。。。。。。。? B: ああ、そうだね。 1.だろう 2.でしょう 3.そうです 4.はずがない mình phân vân giữa đáp án 1 và 2 vì theo mình dc …

    Đã hỏi vào 19/08/2016 Tổng hợp.
    • 401 xem
    • 1 đáp án
    • 0 điểm