Ý nghĩa của 「これはこれで」, và sự khác nhau của nó và 「それはそれとして」

Đã trả lời

Em đã đọc được một câu trong sách như sau:

・・・俺としては、下駄箱の中に手紙が入っているみたいなほうが好みだった。でもこれはこれで、少なくとも相手が積極的だってことはわかる。

Cho em hỏi ý nghĩa của 「これはこれで」trong câu này là gì ạ?

Ngoài ra cho em hỏi sự khác nhau giữa 「これはこれで」và 「それはそれとして」.

・・・まあ、それはそれとして、正解の答えがわかっても、どうすればあの「sprachgefühl」が身につけられるかという問題が残っています。
Dường như nó có ý nghĩa tương tự nhau, tuy nhiên em không dám chắc nó có nghĩa gì.
Liệu có thể tách câu như sau không?
[これは] [これで少なくとも [相手が積極的だ] ってことはわかる]。

Bình luận

Mình nghĩ rằng sự khác nhau giữa 2 cụm từ trên lđể thay đổi giữa các chủ đề.

「それはそれとして」 Khi bạn dùng cụm này, có nghĩa là bạn đang yêu cầu người khác bỏ qua chủ đề đang nói, thay vào đó là nói về một việc khác.

「これはこれで」 Có nghĩa “Dù có bất kỳ gì khác, thì cái này là…”

「それはそうなんだが」
「あれもそうなんだけど」
Cũng có thể dùng để thay đổi chủ đề như mình đã nói ở đầu.

Đã trả lời vào 02/01/2016
Bình luận
Chấp nhận

それはそれとしてcó nghĩa là “khác với …”, “tách biệt từ…”
So sánh:
これはこれとしてcũng mang nghĩa tương tự.

これはこれで (≒ (これは)これなりに) ở đây mang nghĩa: ” Nó (là) tốt theo cách riêng của nó”.
So sánh với:
それはそれで/(それは)それなりに = Nghĩa tương tự.
彼は彼で/(彼は)彼なりに = ”Anh ấy đang cố gắng theo cách riêng của mình”.

Từ những câu trên có thể thấy phụ thuộc vào từ đứng trước は và で, ta có cách dịch khác, nhưng về cách dùng là tương tự nhau.

Mình sẽ tách câu như sau:

[これはこれで][少なくとも{「相手が積極的だ」ってことは}]わかる。

Đã trả lời vào 02/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.