Phân tích câu giúp e với ạ

 1.文章が長くならないよう、必要のない部分は省略した

Em dịch ý: văn chương k cần dài,  phần k cần thiết thì lựơc bỏ. 

– em thắc mắc tại sao người ta k dùng bị động ” đựơc lược bỏ”

– phân tích giúp em chỗ ならないよう、必要のない部分(em thấy có の nên lạ lạ,  chưa gặp cái cụm kiểu đó ạ) 

2. Câu này e hỏi rồi nhưng lại sót chỗ cần hỏi ạ

環境を どのようにして守るかは、世界全体の課題

Em muốn hỏi chỗ かは、tại sao có か ạ?  Em chưa gặp bao gìơ. 

Mong sempai giải đáp giúp .

本当にありがとうございます

 

 

Bạn nên sửa câu 2 vào câu bạn đã hỏi lần trước, hơi rắc rối, nhưng như vậy sẽ giúp đỡ các bạn khác khi họ có cùng thắc mắc. 

Chia ra như thế này sẽ rất phí, nếu bạn khác cũng hỏi, vậy sẽ thành trả lời 2 lần, sẽ loãng và ngay cả bạn cũng sẽ khó theo dõi hơn.

mình hy vọng có thể chia sẻ kiến thức của mình cho nhiều người, nhưng nếu cứ đi trả lời 1 câu thành nhiều lần thì mình không có thời gian ý, mình cũng còn đi làm mà. 

Hy vọng các bạn để ý và hỏi vào cùng topic, có thể dùng pump để đẩy câu hỏi lên đầu, vậy mình và người khác sẽ thấy và trả lời.

vào 27/09/2016.
Bình luận

1. Mình không rõ bối cảnh của đoạn này, tuy nhiên theo mình nghĩ thì không sử dụng bị động, vì chủ ngữ ở đây không phải là 文章 bị ai đó cắt bỏ phần thừa. 

Mà chủ ngữ ở đây là 私は đã được lược bỏ. Và vì 私は đã được lược bỏ nên thay vì dùng を cho cụm 部分は省略した thì dùng は để nhấn mạnh vào việc loại bỏ những phần không cần thiết. 

ならないよう: có nghĩa là để mà trở nên không (dài quá). 

必要のない部分: の trong trường hợp này dùng để nối 2 danh từ, 必要 và ない ở đây có tác dụng tương đương nhau đều là danh từ. 

Dịch cả câu là: Để đoạn văn không (trở nên) dài dòng, (thì tôi) đã lược bỏ những đoạn không cần thiết.

2. か là viết lược bỏ của câu hỏi ですか. Ở đây câu hỏi “làm như thế nào để bảo vệ môi trường” là chủ ngữ, nên lược bỏ です chỉ để か để biến nó thành 1 cụm danh từ. 

Tương tự bạn có thể dùng với những trường hợp khác khi biến câu hỏi thành cụm danh từ (với động từ thì chuyển thành thể từ điển thêm か). 

VD:

この問題はどうやって解決できるかは今の大切のことです。(Làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này là việc quan trọng hiện tại).

どうやって: làm thế nào

解決できるか=解決できますか: (câu hỏi) có thể giải quyết (được không).

Cả cụm: どうやって解決できるか = Làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề.

Đã trả lời vào 27/09/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.