Nhờ mọi người check giúp đáp án phần Goi đề thi N3

vì lý do cá nhân nên e xin phép xóa bài, tks mn đã xem giúp em ạ T_T

 

 

Bình luận

Đề thi trong sách thì bao giờ chẳng co câu trả lời ở cuối sa sh sao phải hỏi nữa nhỉ?

Đã trả lời vào 12/10/2016
Bình luận

Đây là bà giáo chụp, bọn iem ko có sách ý ạ :p

Đã trả lời vào 13/10/2016
Bình luận

Mình chỉ ra những chỗ mình nghĩ là sai. Nếu có chỗ nào chưa đúng thì mọi người sửa hộ nhé. 

問題1:

Câu 3: Đáp án 2. Ở đây dùng って khi muốn trích dẫn. 

Câu 7: Đáp án 3. いらっしゃっても là kính ngữ dùng để nâng đối phương lên, うかがっても là khiêm nhường ngữ dùng cho bản thân.

問題3:

Câu 15: Đáp án 4. 記憶 nghĩa là kỉ niệm, ký ức, dùng cho những việc đã xảy ra. Vì nói về tương lai nên phải dùng 希望.

Câu 17; Đáp án 1. Ở  đây 扱う với nghĩa, đối xử, đãi ngộ, coi như là.

Câu 19: Đáp án 3. Cả cụm 腹が立つ nghĩa là tức giận.

Câu 20: Đáp án 1. Chuẩn bị đồ ăn sáng cũng mất thời gian. Dùng từ nguyên liệu mình chẳng thấy có nghĩa gì. 

Câu 24: Đáp án 1. Bạn không thể “làm/chế tạo” ra tiền, mà bạn phải tiết kiệm tiền. 

問題 5 bạn chưa làm, và chụp rất mờ, không nhìn được. 

問題 7 không có phần bài đọc nên không hiểu để trả lời bạn được. 

Đã trả lời vào 13/10/2016

em cám ơn nhiều ạ 😀

vào 13/10/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.