Em hỏi về trợ từ ạ

em muốn sử dụng trợ từ にvà trợ từ とai chỉ giúp em với .em hay bị loạn phần trợ từ lắm ạ

Về việc giải thích 2 trợ từ đó thì trên mạng đã có nhiều rồi. Bạn có thể đưa ví dụ trong trường hợp nào bạn không rõ không ? Bạn hỏi chung chung quá nên mọi người không biết nên bắt đầu từ đâu cả.

vào 08/06/2017.
Bình luận

– Khi muốn nói về thời điểm mà một hành động nào đó xảy ra, chúng ta thêm trợ từ 「に」vào sau danh từ chỉ thời gian. Dùng「に」đối với những hành động diễn ra trong thời gian ngắn. 「に」được dùng khi danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm, và không dùng trong trường hợp không có con số đi kèm. Tuy nhiên, đối với trường hợp của thứ trong tuần thì có thể dùng hoặc không dùng「に」
– Khi nối hai danh từ với nhau thì dùng trợ từ [ と]

Đã trả lời vào 15/09/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.