Dùng từ nào để nói “bằng cách nào đó” ở những trường hợp khác nhau?

Đã trả lời

Mình muốn biết từ nào dùng chính xác cho nghĩa “bằng cách nào đó/bằng cách này hay cách khác”.

Ví dụ, nếu muốn nói:

“Bằng cách nào đó tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn”
Mà mình nghĩ rằng có thể dịch như sau:
“最近(なんだか?)ぼーっとしてる”

Hoặc nếu mình muốn nói:

“Bằng cách nào đó tôi đã nhìn thấy phản ứng của bạn”
sẽ được dịch là:
“なんだか反応したと思った”

Bình luận
Chấp nhận

最近なんだかぼーっとしてる là câu chính xác.

Với câu 2 mình sẽ dùng là  なにやら反応したようだね (Thực ra thì  どうやら được dịch chuẩn xác là “bằng cách nào đó” nếu đứng một mình, nhưng どうやら反応したようだね nghe sẽ là “nhìn những gì bạn phản ứng kìa” hơn là nghĩa “bằng cách này hay cách khác bạn đã phản ứng”.

何やら là trạng từ kết hợp từ 2 từ  なに + やら.

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Một số từ bạn có thể tham khảo như sau:  なぜか, なんとなく, và どういうわけか.

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.