Cho mình hỏi. mục đích sử dụng mệnh đề định ngữ của Bài 22. minano nihongo với

Cho mình hỏi. mục đích sử dụng mệnh đề định ngữ của Bài 22. minano nihongo với Cho mình hỏi. mục đích sử dụng mệnh đề định ngữ của Bài 22. minano nihongo với

Bình luận

Bạn đưa ra câu cụ thể, ở đây nhiều người không còn học mina nên không rõ câu bạn hỏi là gì.

Đã trả lời vào 04/08/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.