check giúp em đoạn dịch này với ạ

一人は心臓が一つありますけど、心臓は左心房と右心房があります。

一つの心房は喜びを収まり、もう一つの心房は嘆きを収まります。

大笑いをしないで、すると隣にある嘆きに目覚めさせます。

 

bản gốc: 

mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn.

một ngăn chứa niềm vui, một ngăn đựng nỗi buồn.

đừng cười lớn tiếng nếu không sẽ khiến bi thương bên cạnh thức giấc.

ありがとうございます。よろしくお願いします。

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.