Câu này nghĩa là gi?

 Cho mình hỏi cái này nghĩa là gì?

先生さいならつ

Bình luận

Cách viết như trên có thể là từ 1 manga nào đó, nếu mình không nhầm thì là  先生 さいならっ

Nghĩa chỉ đơn giản là 先生、さようなら

Đã trả lời vào 05/02/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.