Bài hát về chữ kana.

Đã trả lời

Ở Nhật có bài hát nào tương tự như bài hát alphabet trong tiếng Anh không hả các bạn?

Bình luận
Chấp nhận

bài này hơi phức tạp hơn “bài hát alphabet” của tiếng Anh, nhưng nó là bài thơ rất tuyệt của 北原白秋 (Hakushū Kitahara) tên là 五十音.

五十音

水馬赤いな。ア、イ、ウ、エ、オ。
浮藻に小蝦もおよいでる。

柿の木、栗の木。カ、キ、ク、ケ、コ。
啄木鳥、こつこつ、枯れけやき。

大角豆に酢をかけ、サ、シ、ス、セ、ソ。
その魚浅瀬で刺しました。

立ちましょ喇叭で、タ、チ、ツ、テ、ト。
トテトテタッタと飛び立った。

蛞蝓のろのろ、ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ。
納戸にぬめってなにねばる。

鳩ぽっぽ、ほろほろハ、ヒ、フ、ヘ、ホ。
日向のお部屋にゃ笛を吹く。

蝸牛螺旋巻、マ、ミ、ム、メ、モ。
梅の実落ちても見もしまい。

焼栗、ゆで栗ヤ、イ、ユ、エ、ヨ。
山田に灯のつく宵の家。

雷鳥は寒かろ、ラ、リ、ル、レ、ロ。
蓮花が咲いたら、瑠璃の鳥。

わい、わい、わっしょい。ワヰウヱヲ。
植木屋、井戸換へ、お祭だ。

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài hát theo link dưới, hơi nhanh một chút nhưng khá thú vị: https://www.youtube.com/watch?v=fBfb4UK4-MM
https://www.youtube.com/watch?v=plvSpVSdJWU

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Iroha uta không phải là ca khúc cho trẻ con nhưng mình nghĩ nó phù hợp với câu hỏi của bạn vì nó chứa đầy đủ các âm tiết.
色は匂へど Iro wa nioedo
散りぬるを  Chirinuru o
我が世誰ぞ Wa ga yo tare zo
常ならん  Tsune naran
有為の奥山 Ui no okuyama
今日越えて Kyō koete
浅き夢見じ Asaki yume miji
酔ひもせず Ei mo sezu.

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.