Ý nghĩa của cụm từ “break your leg”?

Một người bạn nước ngoài của mình nói cần “break my leg” trước khi tham gia vào kì thi. Mình thực sự rất bối rối khi nghe bạn ấy nói thế. Đây có phải một thành ngữ không? Vì làm sao mà ngồi làm bài thi được khi bị gãy chân?

thành ngữ  break a leg có nghĩa là ‘Good luck’.

vào 25/04/2017.
Bình luận
Chấp nhận

Việc sử dụng cụm từ “break a leg” xuất phát từ nghề diễ viên sân khấu. người ta cho rằng để chúc may mắn cho 1 diễn viên khi biểu diễn, cần “nguyền” họ và nó sẽ có tác dụng ngược lại. do đó, họ mong người diễn viên sẽ “break a leg” và do đó sẽ may mắn.

Ví dụ trong bộ phim Producers dưới đây, bạn có thể thấy nó được dùng trong bài hát

Bạn cũng có thể thấy phản ứng bởi những người không biết nghĩa của câu này luôn nhé. Không phải mình bạn thấy lạ đâu

Đã trả lời vào 25/04/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.