“get the basics straight” có phải là thành ngữ không ạ?

Đã trả lời

Em thì em cho là
“get the basics straight (first)”
là 1 thành ngữ.

Ý nghĩa của nó là một người cần phải hiểu các khái niệm cơ bản của vấn đề trước khi người đó có thể tìm hiểu xa hơn về vấn đề đó. Liệu đây có đúng là 1 thành ngữ không? Nếu không thì các anh/chị chỉ cho em 1 thành ngữ có ý nghĩa tương tự được không ạ? Em cảm ơn nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

“Get the basics straight” và “Get the basics straight first” đều không có gì sai, nhưng không phải là thành ngữ.

Sau đây là các thành ngữ có nội dung tương tự, nhưng có thể hơi thô lỗ hoặc bất lịch sự chút:

You have to crawl before you can walk. (Bạn phải bò trước khi bạn có thể đi)
You need to walk before you can run. (Bạn phải đi trước khi bạn có thể chạy)
Learn the ABCs of <topic>. (Học các vấn đề ABC của <chủ đề>)
Get your shit straight. (Không biết dịch sao cho nó lịch sự nữa ^^)

Sau đây là thành ngữ lịch sự hơn:

Start with the basics.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Bạn có thể nói "get the basics straight" nhưng nó sẽ không đem lại hiệu quả như là "Get your facts straight".

Bạn nên dùng:

“that is not right! Take it from scratch and get your facts straight “

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Không phải là idiom. Chỉ là câu nói bình thường, ví dụ như nhắc nhở viết cho rõ ràng.

 
Đã trả lời vào 27/08/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.