“Filled in for someone” nghĩa là gì?

Đã trả lời

Các bạn cho mình hỏi “filled in for someone” nghĩa là gì vậy? Có phải là “thay thế ai đó” không?

Bình luận
Chấp nhận

Uhm, “filled in for someone” nghĩa là làm hết sức có thể để thay thế (lấp chỗ trống) cho ai đó.

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.