Tiến hóa nhiều Pokemon và lucky egg

Khi mình cho tiến hóa nhiều Pokemon cùng lúc mà không quay về màn hình chính, nó sẽ hiện ra tổng số XP đạt được. VD: nếu mình tiến hóa 2 zubat 1 lúc, nó sẽ hiện +1000 xp khi mình quay trở lại map.

Nếu mình dùng lucky egg, liệu nó sẽ nhân đôi số xp mình kiếm được khi mình tiến hóa từng Pokemon hay chỉ vào lúc cuối khi mình quay lại map? Điều này rất quan trọng vì nếu mình quay lại map trước khi hết thời gian dùng lucky egg, mình có thể sẽ không được nhân đôi xp

Đã hỏi vào September 10, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Tớ đã đếm số Pokémon tớ tiến hóa và số XP đạt được.
Tớ thí nghiệm bằng cách không thoát khỏi menu cho tới khi tiến hóa xong, cũng như tính thời gian được tăng XP. Ngoài ra tất cả các Pokémon đó ( và bản tiến hóa của nó) đã được thêm vào Pokedex, nên sẽ không được tặng kèm thêm gì.

Các Pokémon tiến hóa dưới ảnh hưởng của Lucky Egg:

 • 12 Pidgeys
 • 4 Rattatas
 • 2 Zubats
 • 1 Oddish
 • 1 Paras
 • 1 Caterpie
 • 2 Weedles
 • 1 Slowpoke

Tổng XP: 24000 (1000 XP/1 Pokémon)

Sau 35 phút dùng Lucky Egg – Pokémon tiến hóa mà không có Lucky Egg

 • 2 Pidgeys
 • 1 Rattata
 • 1 Psyduck
 • 1 Goldeen

Total XP: 2500 (500 XP/1 Pokémon)

Sau khi thoát khỏi bản đồ, tớ lên level và được nhận 26500 XP.

 

Đã trả lời vào September 10, 2016
Bình luận

Đảm bảo là xp sẽ tăng khi bạn tiến hóa pokemon. Mình đã dùng lucky egg và tiến hóa ít nhất 7 pokemon, từ level 13 lên level 14 và 1 nửa sau khi mình quay trở ra. Mặc  dù nó chỉ liệt kê 1 tiến hóa  sẽ được xp, nó sẽ cho bạn tất cả số xp. Trừ khi có lỗi xảy ra, chứ với mình thì nhận được hết xp

Đã trả lời vào September 10, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.