Tại sao CP Pokemon lại hiển thị “???”?

Đã trả lời

Bình thường khi em bắt Pokemon, nó sẽ hiện ra điểm CP. Một con Venomoth hiện lên và em vừa tham gia bắt. Nhưng lần này CP hiện lên “???”

Em thậm chí đã từng bắt 1 con Venomoth và CP của nó là 285. Có bác nào biết sao CP lại bị ẩn đi như vậy không?

Tại sao CP Pokemon lại hiển thị “???”?

Bình luận
Chấp nhận

Chỉ số CP bị ẩn đi nếu nó cao hơn bất kì CP mà bạn đã bắt. Điều này dễ dàng nhận thấy khi bắt đầu 1 game mới. Lúc đó, chỉ số CP của 3 Pokemon khởi đầu đều bị ẩn đi, mặc dù CP rất thấp

Đã trả lời vào July 18, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.