Tại sao bộ đếm Pokémon lại hiển thị nhiều hơn 1 Pokémon so với số Pokémon thực tế mình có?

Mình có 11 Pokémon, không trùng lặp. nhưng ở trên đầu lại cho thấy có 12.

Tại sao bộ đếm Pokémon lại hiển thị nhiều hơn 1 Pokémon so với số Pokémon thực tế mình có?

Đây có phải là lỗi trong game không? hay nó tính cả Pokémon trong trứng nữa?

Đã hỏi vào September 28, 2016 Tổng hợp.

có thể có 1 ẻm Gastly đang lảng vảng quanh bạn chăng ????

vào September 28, 2016.

100% là tính cả trứng nhé. Vì mình đã thấy bộ đếm này thay đổi khi ấp trứng rồi

vào September 28, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.