tại sao 1 trận mình bắn 28 29 kill và có gặp team mình hoặc team bạn afk 1 người, thì sau khi hết trận game khóa 20h ko cho bắn hạng là sao ạ ?

 

 

 

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.