Reset máy vì máy 2 ko load màn mới chơi bên máy 1 được , thế là mất sạch items kiếm được đó giờ trong Candy Crush

Reset máy vì máy 2 ko load màn mới chơi bên máy 1 được , thế là mất sạch items kiếm được đó giờ trong Candy Crush

ở đây mình có mấy trăm kẹo màu và mấy trăm cục kẹo que ,bây giờ thì mất sạch

Bình luận

Có ai biết làm sao để lấy lại k ạ

Đã trả lời vào August 26, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.