Pokemon yêu cầu ít candy hơn để tiến hóa?

Đã trả lời

Em có hóng hớt được có 1 số sự thay đổi mới cho phép tiến hóa 1 vài Pokemon với ít candy hơn trước. Điều này có đúng không các bác? Nếu có thì Pokemon nào có thể tiến hóa với ít candy hơn?

Bình luận
Chấp nhận

Cả Zubat và Horsea  hiện nay đều chỉ cần 25 candy để tiến hóa thay vì 50 như trước. Có lẽ do thế hệ thứ 2 được thêm vào Pokemon Go như là 1 phần của   Pokemon  Johto (Pokemon thế hệ 2 )

Zubat + 25Candy = Golbat; Golbat +100C = Crobat

Horsea +25C = Seadra; Seadra + 100C = Kingdra

Đã trả lời vào April 8, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.