Pokémon GO: Khởi đầu với Pikachu?

Nghe bảo là trong Pokémon Go có thể bắt đầu với Pikachu thay vì chọn 1 trong 3 Pokémon mà game đưa. Có ai đã thử chưa? Ai biết làm thế nào thì bảo mình với?

Bình luận
Chấp nhận

Hình như là bắt được Pikachu thật đấy. Thấy trên Reddit ghi là có thể khởi đầu Pokemon GO với Pikachu.

Bạn cần phải bỏ qua 3 lựa chọn ban đầu và tiếp tục di chuyển, giống như tình tiết diễn ra trong anime. Bỏ qua 4(?) lần như thế, bạn sẽ nhìn thấy Pikachu xuất hiện trên màn hình.

Đã trả lời vào July 16, 2016
Bình luận

Có! Chỉ cần tránh khỏi 3 con Pokemon ban đầu 4 đến 5 lần lần thì sẽ thấy Pikachu nhảy ra cùng với 3 đứa kia ngay (cơ mà lúc đầu cứ tưởng là nó sẽ xuất hiện một mình thôi cơ, bác chú ý một chút là được)

Chúc bác đi săn vui vẻ!

Đã trả lời vào July 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.