Mình có thể làm gì với các cấp độ huấn luyện viên?

Mình biết mình chỉ có thể dùng tính năng gym sau khi đạt lever 5, nhưng liệu có phần thưởng hay đặc quyền nào dành cho các level lớn hơn 5 không?

Ví dụ, trong Ingress, 1 số mặt hàng chỉ hiện ra với người chơi level cao. Vậy trong Pokemon Go thì sao

Bình luận
Chấp nhận

Có rất nhiều phần thưởng khác nhau cho người chơi khi bạn lên cấp:

Khi cấp (level) của bạn cao lên, CP của các Pokemon hoang dã cũng cao hơn ( đồng nghĩa với việc bạn có thể bắt được Pokemon mạnh hơn) và bạn sẽ tìm được nhiều loài hơn.

Ở level 5, bạn có thể bắt đầu thử thách gym và tham gia vào các trận chiến.

Mỗi khi lên level, bạn sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

Level 1: cấp đầu tiên

Level 2: Poké Ball x10

Level 3: Poké Ball x15

Level 4: Poké Ball x15

Level 5: Poké Ball x20; Potion x10; Revive x10; Incense

Level 6: Poké Ball x15; Potion x10; Revive x5; Egg Incubator

Level 7: Poké Ball x15; Potion x10; Revive x5; Incense

Level 8: Poké Ball x15; Potion x10; Revive x5; Razz Berry x10; Lure Module

Level 9: Poké Ball x15; Potion x10; Revive x5; Razz Berry x3; Lucky Egg

Level 10: Poké Ball x20; Super Potion x20; Revive x10; Razz Berry; Incense; Lucky Egg; Egg Incubator; Lure Module

Level 11: Poké Ball x15; Super Potion x10; Revive x3; Razz Berry x3

Level 12: Great Ball x20; Super Potion x10; Revive x3; Razz Berry x 3

Level 13: Great Ball x10; Super Potion x10; Revive x3; Razz Berry x3

Level 14: Great Ball x10; Super Potion x10; Revive x3; Razz Berry x3

Level 15: Great Ball x15; Hyper Potion x20; Revive x10; Razz Berry x10; Incense; Lucky Egg; Egg Incubator; Lure Module

Level 16: Great Ball x10; Hyper Potion x10; Revive x5; Razz Berry x5

Level 17: Great Ball x10; Hyper Potion x10; Revive x5; Razz Berry x5

Level 18: Great Ball x10; Hyper Potion x10; Revive x5; Razz Berry x5

Level 19: Great Ball x15; Hyper Potion x10; Revive x5; Razz Berry x5

Level 20: Ultra Ball x20; Hyper Potion x20; Revive x20; Razz Berry x20; Incense x2; Lucky Egg x2; Egg Incubator x2; Lure Module x2

Level 21: Ultra Ball x10; Hyper Potion x10; Revive x10; Razz Berry x10

Level 22: Ultra Ball x10; Hyper Potion x10; Revive x10; Razz Berry x10

Level 23: Ultra Ball x10; Hyper Potion x10; Revive x10; Razz Berry x10

Level 24: Ultra Ball x15; Hyper Potion x10; Revive x10; Razz Berry x10

Level 25: Ultra Ball x25; Max Potion x20; Revive x15; Razz Berry x15; Incense; Lucky Egg; Egg Incubator; Lure Module

Level 26: Ultra Ball x10; Max Potion x15; Revive x10; Razz Berry x15; Incense; Lucky Egg; Egg Incubator; Lure Module

Level 27: Ultra Ball x10; Max Potion x15; Revive x10; Razz Berry x15

 

 

Đã trả lời vào July 18, 2016
Bình luận

Level 5: bạn có thể tham gia vào các đội và tham gia các trận chiến

Level 6: bạn có thể nhận được 1 thể mới của Incubator với 3 lần dùng, cho phép người chơi ấp và nở nhiều trứng cùng lúc.

Level 8: bạn có thể nhận được razzberries, cái này sẽ giúp quả bóng bạn ném tiếp theo tăng cơ hội tạo ra pokemon hơn.

Đã trả lời vào July 18, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.