Mình không vào được trận đấu mình đã đợi rất lâu và thử lại rất nhiều lần nhưng vẫn không vào được trận đấu

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.