Lure mode và Incense có hỗ trợ nhau không?

Có 1 Pokestop gần chỗ tui đang có lure mode do người khác dùng. Nếu bây giờ tui tới đó và dùng incense thì số lượng Pokemon bị thu hút đến có tăng không?

Đã hỏi vào September 22, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Incense và Lure mode sẽ hỗ trợ nhau để tăng hiệu quả cho khu vực đó

Tuy nhiên, Incense sẽ chỉ có lợi cho mình bạn thôi chứ người chơi khác sẽ không được lợi từ nó.

Đã trả lời vào September 22, 2016
Bình luận

1 người bạn của mình nói rằng lure và incense hỗ trợ nhau rất tốt, anh ấy đã bắt được rất nhiều Pokemon nhờ dùng kết hợp 2 thứ đó

Đã trả lời vào September 22, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.