Làm thế nào để xem lại “Store Preferences” cho nhiệm vụ Steam Summer Sale Stickers?

Đã trả lời

Một trong những nhiệm vụ hàng ngày của Steam Summer Sale Stickers là xem lại “store preferences” của mình.

“ Bạn có thể giúp Steam store hiển thị những thứ đồ tốt nhất bằng cách đảm bảo rằng Store Preferences phù hợp với sở thích của bạn”

Làm thế nào để xem lại “Store Preferences” cho nhiệm vụ Steam Summer Sale Stickers?

Có bác biết làm thế nào để em vào được trang preference trong steam client hoặc steam website không? em đã thử tìm kiếm “Store Preferences” trong mục Help rồi mà không tìm được gì.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể truy cập nhờ nút trên trang chủ của store

RE: Làm thế nào để xem lại “Store Preferences” cho nhiệm vụ Steam Summer Sale Stickers?

Đã trả lời vào August 6, 2017
Bình luận

Phần “Store Preferences” của đoạn văn bản bạn trích dẫn là một đường link để dẫn bạn đến trang Preference. Sau khi đến được đó, bạn sẽ nhận được gói sticker

Đã trả lời vào August 6, 2017
Bình luận

Cách thông thường hơn mà sẽ tiếp tục hoạt động sau khi đợt sale kết thúc nè:

RE: Làm thế nào để xem lại “Store Preferences” cho nhiệm vụ Steam Summer Sale Stickers?

Và từ giao diện web:

RE: Làm thế nào để xem lại “Store Preferences” cho nhiệm vụ Steam Summer Sale Stickers?

Đã trả lời vào August 6, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.