Làm thế nào để nhận được số bóng Premier ball tối đa?

Dưới đây là ảnh màn hình tóm tắt của boss và bao gồm số premier ball cần để bắt raid boss.

Làm thế nào để nhận được số bóng Premier ball tối đa?

Tổng cộng được nhận 11 premier ball, nhưng khi mình tấn công raid boss, số lượng bóng mình nhận được là 14.

Premier ball được thưởng như thế nào? Và làm thế nào để nhận được số bóng Premier ball tối đa?

Đã hỏi vào September 10, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Theo như PokemonGo Hub, các yếu tố sau sẽ ảnh hưởng đến số Premier Ball bạn nhận được:

  • Các Pokeball cơ bản
  • Thiệt hại bạn góp sức
  • Thiệt hại đội bạn góp sức
  • Chủ sở hữu phòng gym
  • Phần trăm thiệt hại do đội bạn gây ra

Ngoài ra level Gym Badge của bạn cũng ảnh hưởng đến số bóng bạn nhận được.

Như vậy, để nhận được nhiều premier ball, bạn cần gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt, đội của bạn cũng gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt, và thử đánh boss raid ở phòng gym kiểm soát bởi đội bạn

Đã trả lời vào September 10, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.