Làm sao để reset lại toàn bộ quá trình chơi trên iPhone?

Đã trả lời

Có cách nào để mình reset lại toàn bộ các level trong Angry Bird trở về như lúc mình chưa từng đụng đến chúng không (kiểu những level sau bị khóa hết ấy)? 

Bình luận
Chấp nhận

Gỡ bỏ cài đặt của game trên iPhone và install lại từ đầu, cách này sẽ giúp reset toàn bộ dữ iệu và đưa game trở vè hiện trạng ban đầu.

Đã trả lời vào August 27, 2016
Bình luận

Uninstall và reinstall lại Angry Birds. Quá trình chơi của bạn sẽ bị xóa và bạn phải chơi lại từ đầu.

Đã trả lời vào August 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.