Khi một viên kẹo sọc ăn hết một hàng kẹo, hướng của hàng đấy là ngẫu nhiên à?

Đã trả lời

Nếu nối 4 viên kẹo trong một hàng thì bạn sẽ được một viên kẹo sọc. Sau đó nếu bạn phá viên sọc này, nó sẽ ăn nguyên một hàng kẹo.

Mình thấy hướng của hàng bị phá lúc thì là ngang, lúc lại là dọc.

Thế là nó chọn hướng ngẫu nhiên à? Hay việc xác định hướng cũng theo một trật tự nhất định? Nếu có thì đấy là trật tự gì?

Bình luận
Chấp nhận
 1. Nếu bạn dùng kẹo sọc, bạn hoàn toàn có thể đoán chính xác hướng của nó dựa vào hướng của các đường sọc:
  enter image description here
 2. Hướng của đường sọc được xác định bằng hướng bạn dịch chuyển viên kẹo cuối cùng để tạp viên sọc, như mô tả dưới đây

Theo kinh nghiệm của tớ với tham khảo các nguồn online thì:

Hướng hàng/cột ăn kẹo (được chỉ ra bởi hướng của các đường sọc trên kẹo) được xác định bằng hướng bạn dịch chuyển các viên kẹo thường để tạo viên đặc biệt này.

--X-             --X-
--X             --X-
-X-- Chuyển theo chiều ngang --X- tạo kẹo sọc ngang ăn theo chiều ngang
--X-             --X-

----             ----
-X--             ----
X-XX Chuyển theo chiều dọc  XXXX tạo kẹo sọc dọc ăn theo chiều dọc
----             ----

Hơn nữa, vị trí của các viên đặc biệt là vị trí của viên kẹo thường được dịch chuyển để tạo viên đặc biệt. do đó:

Trong ví dụ đầu tiên, không thực sự quan trọng lắm vì viên đặc biệt chắc chắn sẽ rơi vào dưới cùng.

Trong ví dụ thứ hai, viên đặc biệt sẽ xuất hiện ở vị trí thứ hai tính từ bên trái sang như thế này:

----
----
-O-- 
---- 

Trong khi bạn chuyển kẹo sọc để tạo một kẹo sọc khác, vị trí của viên sọc mới sẽ được chọn ngẫu nhiên từ một trong những viên kẹo khác trong bộ bị ăn đó và kẹo sọc bạn dịch chuyển sẽ được kích hoạt.

Đã trả lời vào August 21, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.