Điều gì sẽ xảy ra khi tớ chạm nhẹ vào bản đồ?

Khi tớ chạm nhẹ vào bản đồ ( bản đồ mà nhân vật đi ở trên mặt đất ấy), nó phát sáng lên 1 chút.

Điều gì sẽ xảy ra khi tớ chạm nhẹ vào bản đồ?

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi tớ nhấn vào bản đồ? Liệu đó có phải chỉ là hiệu ứng hình ảnh hay nó sẽ tạo ra điều gì khác không?

Bình luận
Chấp nhận

Hiệu ứng hình ảnh này có thể coi là 1 “ feedback” ( phản hồi).

Nếu bạn chạm vào 1 em pokemon hoặc 1 pokestop và bạn thấy hiệu ứng này, thì nó có nghĩa là trò chơi không cho phép bạn đăng kí các đối tượng mới, đó chỉ là 1 vùng đất trống thôi. Ngoài ra thì hiệu ứng này chẳng có chức năng gì cả

Đã trả lời vào August 24, 2016
Bình luận

Nó chỉ có 1 chức năng này mà thôi: trong trường hợp bạn đang bận và chỉ dùng được 1 tay, bạn có thể zoom bằng cách chạm vào bản đồ và kéo xuống vòng tròn màu xanh đó.

Đã trả lời vào August 24, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.