Đây có phải tất cả các thể của Unown trong Pokemon Go không?

Đã trả lời

Một trong những Pokemon đặc biệt tồn tại trong thế hệ II là Unown, bao gồm 26 thể tương ứng với 26 chữ trong bảng chữ cái Latinh, 28 gồn ? và ! phát hành trong thế hệ III

Đây có phải tất cả các thể của Unown trong Pokemon Go không?

Thế hệ II đã được phát hành trên Pokemon Go, liệu người chơi có thể hi vọng thấy tất cả 26 thể của Unown không? Hay chỉ có 1 số thể đặc biệt thôi?

Bình luận
Chấp nhận

Có cả 26 thể bạn nhé.

Một khi bạn bắt được 1 Unown, 1 huy hiệu mới sẽ xuất hiện ( gọi là Unown) và muốn có được huy chương vàng, bạn cần bắt được 26 Unown

RE: Đây có phải tất cả các thể của Unown trong Pokemon Go không?

( tuy nhiên mình không biết liệu có cần 26 thể khác nhau không hay giống nhau vẫn được tính )

Dưới đây là danh sách 26 Unown mà tớ tìm được trên web nhé:

 • A : Unown A 
 • B : Unown B 
 • C : Unown C 
 • D : Unown D 
 • E : Unown E 
 • F : Unown F 
 • G : Unown G 
 • H : Unown H
 • I : Unown I 
 • J : Unown J 
 • K : Unown K 
 • L : Unown L 
 • M : Unown M 
 • N : Unown N 
 • O : Unown O 
 • P : Unown P 
 • Q – Unown Q 
 • R : Unown R 
 • S : Unown S 
 • T : Unown T 
 • U : Unown U 
 • V : Unown V 
 • W : Unown W 
 • X : Unown X 
 • Y : Unown Y 
 • Z : unown Z 
Đã trả lời vào May 8, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.