CS:GO Chữ ký trade up contract?

thực ra, bạn có thể “ký” vào hợp đồng “trade up contract” trong CSGO với chuột (vẽ bằng cách kéo chuột, rê chuột các thứ… ). Việc này có ảnh hưởng đến cái gì không?

Bình luận
Chấp nhận

Theo mình biết thì không. Không có chuyện gì xảy ra cả. Vũ khí bạn nhận được từ hợp đồng hoàn thành đầy đủ vẫn có cùng tỷ lệ như một hơp đồng mà bạn không ký. Dù sao thì việc bạn đề cập đến cũng khá thú vị.

Đã trả lời vào August 30, 2016
Bình luận

Thực ra là có đấy, nhưng không đáng chú ý lắm.  Nó lấy vị trí của các điểm ảnh trong các bản vẽ ngẫu nhiên của bạn và bao hàm chúng trong generator ngẫu nhiên.

Đã trả lời vào August 30, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.