Có thể nhìn thấy sự kiện EX raid mà mình không được mời tham gia không?

Đã trả lời

Nếu như có 1 sự kiện EX raid gần phòng gym chỗ mình mà mình không được mời đến, liệu mình có thể thấy nó không (và không tham gia) hay phòng gym vẫn bình thường với những ai không được mời?

Bình luận
Chấp nhận

Có vẻ như chỉ người chơi được mời mới có thể thấy EX raid, những người khác sẽ chỉ nhìn thấy phòng gym bình thường thôi.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người chơi không được mời có thể cướp được phòng gym. 1 người bạn của mình đã nói rằng anh ấy không thể tương tác với phòng gym theo bất cứ cách nào, nhấn vào chẳng có phản ứng gì luôn

Đã trả lời vào January 14, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.