Có thể cài các game Steam ở 2 vị trí khác nhau được không?

Đã trả lời

Mình muốn lắp một dàn máy tính để bàn với một SSD nho nhỏ. Mình muốn cài một số trò chơi trên drive (những cái mà mình quan tâm về việc tải xuống nhanh chóng hay những cái chơi thường xuyên), nhưng cả phần còn lại của chúng sẽ ở trên một drive lớn hơn và chậm hơn.

Liệu có thể làm như thế được không nhỉ? Mình đoán là không, nhưng dù sao cũng hỏi cho chắc.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể làm thế này: Mình có một máy nơi mình cần cài đặt các trò chơi trên một drive riêng rẽ vì vậy mình tạo liên kết tượng trưng thư mục steamapps. Bạn cũng có thể làm tương tự với các thư mục bên trong steamapps. Mình đã thử và thành công trên cả Vista và Windows 7 sử dụng mklink.

Cài đặt Steam trên SSD và sau đó tạo shortcut nâng cao (symlink) các trò chơi bạn chơi ít với dữ liệu của chúng trên drive chậm hơn.

Đã trả lời vào August 28, 2016
Bình luận

Hiện tại có vài công cụ có thể giúp bạn thực hiện việc này: http://stefanjones.ca/steam/ và http://www.traynier.com/software/steammover

 

Đã trả lời vào August 28, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.