Có bao nhiêu sự tiến hóa có thể thực hiện trong 30 phút?

Đã trả lời

Nếu mình muốn để dành để tiến hóa trong lúc dùng 1 luky egg, thì có bao nhiêu sự tiến hóa có thể xong trong vòng 30 phut?

Phụ thuộc vào số lần sever bị đơ nhé

vào August 19, 2016.
Bình luận
Chấp nhận

Nó phụ thuộc vào tốc độ của trò chơi trên điện thoại, nhưng theo video này thì:

20 giây hình động tiến hóa

6 giây nếu đây là pokemon mới và được đăng kí với pokedex

Và 1 ít thời gian ở giữa. nếu bạn nhanh thì bạn có thể tiến hóa con tiếp theo trong vòng 6 giây.

Giả sử không tính đến pokedex thì thời gian sẽ là 26 giây mỗi pokemon.

Như vậy là khoảng 69 tiến hóa trong 30 phút. Tất nhiên là sẽ ít hơn nếu bạn phải đăng kí với pokedex

Đã trả lời vào August 19, 2016

Kể từ khi nhập pokedex mới cũng cho nhiều điểm như khi tiến hóa, kể cả nếu bạn thực hiện ít tiến hóa hơn, bạn cũng sẽ có nhiều thời gian/ điểm hơn

vào August 19, 2016.
Bình luận

Mỗi 1 tiến hóa sẽ mất chính xác 25 giây để ảnh động diễn ra hoàn toàn, có nghĩa là bạn không thể làm gì trong khoảng thời gian đó. Vì thế nếu chúng ta tính tốc độ của người chơi, ước tính bạn sẽ tiến hóa được 2 pokemon trong 1 phút, tức là 60 tiến hóa trong vòng 30 phút

Đã trả lời vào August 19, 2016

mình nghĩ chỉ riêng chuyện mở ứng dụng đã mất hơn 25 giây rồi :)

vào August 19, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.