cho mình hỏi máy nhà mình như này đủ chơi gta IV không mn ?

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.