cho e hỏi máy tính e mới mua là asua 8g và có chơi game trong steam, nhưng sao vô game chơi được 1 lát là bị văng và đứng máy ạ. mong mọi ng giúp e

cho e hỏi máy tính e mới mua là asua 8g và có chơi game trong steam, nhưng sao vô game chơi được 1 lát là bị văng và đứng máy ạ. mong mọi ng giúp e

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.