Chế độ tiết kiệm pin làm gì trong PokemonGo?

Liệu chế độ này có thực sự tiết kiệm pin, hay nó sẽ tắt đi 1 vài tính năng sau 1 khoảng thời gian nhất định?

Lưu ý: đây là phiên bản trên iPhone nhé.

Chế độ tiết kiệm pin làm gì trong PokemonGo?

Bình luận
Chấp nhận

Ngoài việc tắt màn hình khi điện thoại chỉ đi xuống, có vẻ như nó không có mục đích nào khác.

Bạn có thể xem thêm tại Support PokemonGo – Settings

Đã trả lời vào July 18, 2016
Bình luận

Trên 1 số điện thoại Android, nó sẽ tắt màn hình khi điện thoại để trong túi. Chế độ này không làm được thế trên các điện thoại khác ( và iOS cũng không để ứng dụng làm thế) nên nó sẽ làm mờ màn hình nếu được và dừng đồ họa biểu diễn lại.

Đã trả lời vào July 18, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.