Cái gì có thể xuất hiện từ mấy quả trứng bí ẩn?

Em vừa chơi đến màn 231+ và em tò mò không biết là từ mấy quả trứng bí ẩn có thể sinh ra những cái gì?

Chính em thì đã từng nhìn thấy từ đó sinh ra socola, bom, kẹo sọc, cái chặn, cá và bánh vòng.

Có phải em chỉ có thể nhận được những vật phẩm mà em đã có từ các màn trước? Hay là em sẽ được nhận cả nững thứ chỉ được chinh thức giới thiệu ở các màn tương lai?

Bình luận
Chấp nhận

Kẹo bí ẩn (Mystery Candy) có thể sinh ra hầu như nguyên liệu và mọi vật chặn. Bạn có thể xem thêm chi tiết tại bài viết này nếu thích:

http://candy-crush-saga.wikia.com/wiki/Mystery_Candy

Đã trả lời vào August 21, 2016
Bình luận

I have seen everything possible come out of the mystery eggs. FYI, no further candy type is introduced, the only things that are added from level 231 to the end are things which aren’t specific to a single square. I’ve seen switching candies come out, frozen candies, and just about everything else. In addition, there is the checked candy, which only appears if you are on a candy order level. But as there doesn’t appear to be any new types that come out after that level, it doesn’t seem to matter.

 

Tớ thấy mọi thứ có thể chui ra từ quả trứng bí ẩn rồi. Về câu hỏi của bạn, thì không có loại kẹo mới nào được giới thiệu cả, những cái duy nhất được thêm từ màn 231 đến hết là những thứ không dành cho một ô đơn. Tớ đã từng thấy kẹo đổi, kẹo đóng băng và mọi thứ khác. Với cả, còn có cả kẹo có dấu V, cái chỉ xuất hiện nếu bạn đang chơi màn làm kẹo theo công thức yêu cầu. Nhưng có vẻ như không có bất kỳ một loại kẹo gì mới mà sẽ xuất hiện sau màn đó cả đâu. 

Đã trả lời vào August 21, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.