Cách khắc phục lỗi minecraft trong server công cộng ghi 1 lệnh như /warp hay /home ,.. là nó kêu bị kick vì spam, tất cả sv đều bị vậy.

Ai chỉ mình cách khắc phục vs

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.