Các Pokestops được chọn như thế nào?

Đã trả lời

Sau khi chơi trò chơi này trong 1 khoảng thời gian ngắn, tui để ý các Pokestops dường như được chọn tại các vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ. 1 số nơi thậm chí không thể tiếp cận được: 1 tòa nhà bỏ hoang, bên trong 1 căn cứ quân sự,… Vậy có ai biết các vị trí đặt làm Pokestops được chọn như thế nào không?

Bình luận
Chấp nhận

Cớ sở dữ liệu của Pokemon Go được dựa trên cổng cở sở dữ liệu của Niantic’s cho Ingress, mà hiện tại không chấp nhận yêu cầu mới đối với các địa điểm trong khi họ xem xét lại quá trình.

Nếu bạn muốn xem tất cả các Pokestops hiện tại, tải về và đăng nhập vào Ingress, sau đó vào https://www.ingress.com/intel

Có 1 số plugins bạn có thể tải về để thuận tiện cho việc tìm kiếm các Stop và Gym dựa trên các thông tin đó ( thậm chí nó còn giúp cập nhật các địa điểm vẫn chưa được đăng kí)

Tuy nhiên, bạn nên biết rằng trong khi tất cả các PokeStop và Gym đều dựa trên Ingress Portals, kkhoong phải tất cả Portal sẽ là PokeStop và Gym

Đã trả lời vào July 19, 2016

Không phải tất cả các địa điểm trong Ingress đều được chuyển sang Pokemon Go đâu, một lần mình đã thấy không có khi ở 1 nơi có rất nhiều điểm gần gũi trong Ingresss. Mình đoán là cần có các khoảng cách tối thiểu giữa các Pokéstop

vào July 19, 2016.

Dưới đây là một sự bổ sung cho câu trả lời trên: các portal (cổng) trong  Ingress được tạo ra bởi chính người chơi. Họ được yêu cầu đệ trình các portal tại các vị trí mà vị trí đó là địa điểm quan trọng, chủ yếu là về văn hóa hoặc nghệ thuật. Sau đó, Niantic xem xét các bản đệ trình và nếu họ đồng ý địa điểm đó đủ quan trọng, nó sẽ trở thành 1 portal. Do không có khả năng xem xét khi số lượng bản đệ trình ngày càng tăng và mình nghĩ họ đã có đủ các portal rồi, nên Niantic vô hiệu hóa đã khả năng đệ trình portal tại một số địa điểm

vào July 19, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.