Trong iOS 9, tính năng Usage ở đâu trong Settings?

Hồi dùng iOS 8, trong ứng dụng Settings, mình có thể vào General rồi đến Usage để tìm hiểu xem không gian trống còn bao nhiêu trên thiết bị và bao nhiêu không gian các ứng dụng đang dùng.

Vậy, ở iOS 9 thì mục này ở đâu?

Bình luận
Chấp nhận

Nó chuyển đến một vị trí hơi khác một chút bạn ạ. Để truy cập, bạn hãy vào: Settings > General > Storage & iCloud Usage > Manage Storage

Hơn nữa, iOs 9 giờ có tính năng tìm kiếm trong ứng dụng Settings. Người dùng có thể tìm kiếm một thuật ngữ, chẳng hạn như “Usage” trong thanh tìm kiếm để truy cập các phần cài đặt tương ứng.

Đã trả lời vào August 11, 2016
Bình luận

Trong iOs 9 thì dung lượng các ứng dụng đã dùng có thể được kiểm tra tại Setting>general>storage & icloud usages

 
Đã trả lời vào August 11, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.