Ngăn ứng dụng Photos trên OS X Yosemite khởi động khi kết nối một thiết bị

Đã trả lời

Có vẻ có một ứng dụng mới tên Photos trên OSX Yosemite (không phải iPhoto nhé). Cứ khi nào tớ cắm iPhone vào là ứng dụng khỉ gió này lại mở ra. làm sao để ngừng nó lại bây giờ nhỉ?

Tớ thấy nhiều giải pháp cho ứng dụng iPhoto cũ liên quan đến lựa chọn “Connecting camera opens”, nhưng mà ứng dụng mới này làm gì có mục lựa chọn nào như vậy đâu.

Bình luận
Chấp nhận

Khi cắm iPhone, mở ứng dụng  Image Capture trên Macbook. Trong cửa sổ  Image Capture, góc dưới bên trái, chọn ứng dụng sẽ tự động mở khi bạn cắm iPhone vào, sau đó chọn “no application”

Image Capture screenshot instructions

Đã trả lời vào August 20, 2016
Bình luận

Nếu thím thích dùng dòng lệnh hay thím cần tất cả các thiết bị được cắm vào đều không mở thay vì việc tùy chỉnh từng thiết bị đơn lẻ một khi nó được kết nối và Photos được mở, thím thử dùng lệnh này xem:

defaults -currentHost write com.apple.ImageCapture disableHotPlug -bool YES

 

Cái này sẽ đưa ra một đề nghị để yêu cầu hệ thống đừng kích hoạt  ImageCapture hay Photos hay iPhoto khi phát hiện ra một thiết bị iOS đang được kết nối

Đã trả lời vào August 20, 2016

Quá đen cho đội bán than là cách này không còn hiệu quả trên 10.11 El Capitan nữa rồi

vào August 20, 2016.

@hangnguyen Nếu cậu chỉnh cú pháp một chút (thêm -currentHost) vào câu lệnh mặc định thì sẽ làm được trên El Capitan thôi mà. Cậu có thể xem lịch sử chỉnh sửa nếu cậu tò mò lệnh nào đã từng hoạt động và câu lệnh hiện tại khác câu trả lời trước đó ra sao.

vào August 20, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.