Làm thế nào để tìm kiếm 1 file tên có dấu sao (*)?

Đã trả lời

Mình muốn tìm kiếm 1 file mà trong tên nó có chứa dấu sao (*), vd:

*abc.jpg
xy*z.pdf
123*.txt

Làm thế nào để tìm được trong Finder vậy các bạn?

Bình luận
Chấp nhận

chỉ cần đánh dấu * vào thôi mà bạn, cũng có khác gì với các chữ khác đâu

RE: Làm thế nào để tìm kiếm 1 file tên có dấu sao (*)?

Đã trả lời vào April 20, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.