Làm thế nào để bỏ bàn phím ngang của iOS 11 trên iPhone?

Đã trả lời

Trên iOS 10, có 1 nút trên bàn phím ngang của iPhone để loại bỏ bàn phí ngang khi không cần thiết, nhưng mình không tìm thấy nút này trên iOS 11.

Làm thế nào để bỏ bàn phím ngang của iOS 11 trên iPhone?

Có ai biết các bỏ bàn phím ngàng trên iOS 11 không?

Bình luận
Chấp nhận

Vuốt ngày trên chỗ thanh nhập tin nhắn là bàn phím sẽ ẩn đi. Để bàn phím hiện ra, chạm vào chỗ nhập tin nhắn

Đã trả lời vào March 10, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.