iOS 11: chế độ máy bay và bluetooth

Đã trả lời

mình mới cập nhật lên iOS 11 và nhận thấy khi bật rồi tắt chế độ máy bay, bluetooth sẽ tự động bật lên ( ngay cả khi trước đó đã tắt). có cách nào để chặn tính năng này không?

Đã hỏi vào February 26, 2018 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mình cũng bị vậy nè nhưng mình tìm được cách khắc phục lỗi rồi. Bluetooth luôn bật ngay cả khi không đổi sang màu xanh trong phần trung tâm kiểm soát. Vào phần “setting” và bạn sẽ thấy bluetooth đang được bật. nếu bạn tắt bluetooth trong phần cài đặt, biểu tượng bluetooth trong trung tâm kiểm soát sẽ bị gạch đi và không còn bật lên tự động mỗi khi tắt chế độ máy bay nữa

Đã trả lời vào February 26, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.