Dừng đồng bộ hóa ảnh từ iphone, nhưng vẫn được lưu trên icloud.com?

Đã trả lời

Tôi đang dùng thư viện ảnh icloud để đồng bộ ảnh trên iphone đến macbook. Có phải làm như thế thì tất cả các ảnh sẽ được lưu trên icloud không?

Nói cách khác, nếu tôi ngừng đồng bộ ảnh từ iphone, liệu tất cả các ảnh của tôi trên icloud.com sẽ bị xóa chứ?

Bình luận
Chấp nhận

Khi bạn đồng bộ ảnh đến icloud, nó sẽ tự động được lưu lại tại icloud drive. Khi bạn dừng đồng bộ iphone với icloud drive, các ảnh mà bạn đồng bộ rồi sẽ vẫn còn nguyên ở đấy, những ảnh này sẽ không bị xóa với sự cho phép của người dùng.

Đã trả lời vào August 20, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.