iCloud Keychain (chùm chìa khóa iCloud) an toàn đến mức nào?

Giả sử mình cài đặt một ứng dụng độc hại trên iPhone và nó ăn cắp mất mật khẩu iCloud của mình. Keychain có thể bị tổn hại k?
Về cơ bản, có phải mật khẩu keychain có để được truy cập  duy nhất bằng cách có mật khẩu iCloud k? Nó an toàn thế nào?

Bình luận
Chấp nhận

Khá an toàn đấy, vì bất cứ thiết bị nào muốn đọc iCloud Keychain của bạn đều phải bị yêu cầu một trong các điều sau:

  • Một trong số các thiết bị đang tồn tại xác minh lại sự kết nối thông qua một thông báo đẩy với sự chấp nhận bằng tay.
  • Mã bảo mật iCloud Security Code
  • Tin nhắn SMS xác nhận đến điện thoại

Hơn nữa, bạn cũng có thể bảo vệ tài khoản iCloud/ Apple ID bằng cách bật xác thực 2 thành phần để trong nhiều trường hợp hoạt động sử dụng mật khẩu iCloud của bạn đầu tiên trên 1 thiết bị mới sẽ tạo nên một thông báo đẩy cảnh cáo, thêm vào đó là thư điện tử tự động mà Apple gửi khi mật khẩu của bạn được sử dụng trên một thiết bị mới.
Tóm lại:

  1. Bạn nhận được thư điện tử thông báo khi mật khẩu của bạn được sử dụng trên một thiết bị mới cho iCloud -không có sự lựa chọn – trong các bước cần thiết.
  2. Đồng bộ Keychain nâng cao sự bảo vệ/ xác thực 2 thành phần được bật – vẫn k có sự lựa chọn – khi cần thiết
  3. Bạn có thể lựa chọn việc xác thực 2 thành phần apple ID để nâng cao sự bảo vệ, tránh bị mất/bị lấy cắp mật khẩu.
Đã trả lời vào July 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.