Notes từ iCloud không đồng bộ hóa với các thiết bị khi được thêm vào như tài khoản thứ hai?

Mình có một tài khoản ICloud dùng cho công việc – 2 Macbook và thiết bị ở công ty dùng tài khoản này. Mình thêm cả tài khoản iCloud đó dưới Mail… và cả phần cài đặt trên iPhone chạy hệ điều hành ios 9.0.2. Tuy nhiên,kể cả khi Notes đã được chọn trên điện thoại, mình vẫn không thấy cùng nội dung trong Notes giống như máy tính ở cơ quan, cũng không giống Notes xuất hiện khi mình đăng nhập iCloud.com với một trình duyệt máy tính để bàn. 

Nhìn cứ như các ghi chú xuất hiện cho tài khoản iCloud công việc của mình trên iPhone của tôi cũ rồi. 

  • Mình không thấy bất kỳ ghi chú nào gần đây, đặc biệt là không phải có cái nào từ tháng 10 năm 2015, chỉ có những cái cũ
  • Mình không còn thấy bất kỳ thay đổi được thực hiện trên phần Notes của iPhone xuất hiện trên các mac dùng để làm việc của mình / iCloud.com.

Mình đang nghi ngờ rằng  iOS 9 và/hoặc OS X El Capitan có làm gì đó với nó rồi.

Mình cố đăng xuất rồi đăng nhập lại tài khoản iCloud hết lần nọ đến lần kia trên điện thoại nhưng có vẻ như mình không dùng cái tài khoản iCloud cho Notes trên iPhone được nữa rồi. Mình cũng sử dụng tài khoản thư điện tử dành cho công việc trên điện thoại luôn, cái này lại dùng được.

Mình thêm cùng một tài khoản cho công việc đến Macbook Air cá nhân – lại một lần nữa dùng như tài khoản thứ hai. Hài ở chỗ mình lại nhận được CÙNG MỘT GHI CHÚ CÔNG VIỆC mà mình có trên điện thoại cá nhân! Vậy, về cơ bản, mình có 2 bản “work notes” ghi chú công việc.

  • Một bản là sự đồng bộ hóa giữa các loại Macbook và iPhones ở cơ quan, khi tài khoản đó được thêm vào như tài khoản iCloud chính. Các ghi chú này cũng có thể truy cập được ở iCloud khi sử dụng một trình duyệt máy tính để bàn.
  • Bản còn lại là sự đồng bộ hóa giữa các Macbook và iPhones cá nhân, (mình đoán) là vì chúng được thêm vào như là tài khoản thứ hai.

Sao lại thế được nhỉ? ID account và mật khẩu chắc chắn giống nhau hoàn toàn, thế mà không hiểu sao iCloud vẫn đặt hai bộ nội dung khác nhau cho chúng. Vụ này quá tầm hiểu biết quả mình rồi.

Bình luận
Chấp nhận

Mình có cùng vấn đề khi đồng bộ hóa với Notes của vợ mình. Mình thấy một ghi chú không rõ ràng trong một bài báo của Apple có hơi liên quan đến vấn đề này: https://support.apple.com/en-us/HT205015

Ở đoạn cuối cùng, dưới chỗ “Learn More”, bài báo có viết:

“If you’re signed in to more than one iCloud Mail account on your iOS device or Mac and have notes syncing turned on, you can only use the new Notes features with your primary iCloud account. You can see your primary account in Settings > iCloud, or System Preferences > iCloud.”

Tức là: Nếu bạn được đăng nhập vào nhiều hơn một tài khoản iCloud Mail trên thiết bị iOS hoặc Mac và bật đồng bộ ghi chú, bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Note mới với tài khoản iCloud chính. Bạn có thể xem tài khoản nào là tài khoản chính ở  Settings > iCloud, or System Preferences > iCloud.

Cái này cực kì bất tiện vì nếu bạn đã nâng cấp rồi thì không có cách nào để giải quyết hết.

 

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Chắc chắn thế rồi! Mặc dù trong một trường hợp nó còn tệ hơn cơ. Giả sử có 3 người trong một gia đình, là Bố, Mẹ và Con, mỗi người sẽ có một tài khoản chính riêng. iCloud sẽ lưu trữ 2 phiên bản – phiên bản “chính” và phiên bản “thứ cấp”. Cả hai đều có thể cập nhật được. Do đó: Điều Bố làm trong tài khoản của Bố sẽ đồng bộ hóa với tất cả thiết bị của Bố (các thiết bị mà Bố đăng nhập trong tài khoản chính) nhưng không đến tài khoản của Mẹ hay của Con. Tuy nhiên, nếu Mẹ hoặc Con cập nhật phiên bản của Bố – nó vẫn sẽ đồng bộ hóa giữa các tài khoản của họ và các thiết bị… nhưng Bố sẽ không nhìn thấy nó!

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.