Có phần mềm nào đồng bộ màn hình (mirror) máy tính Windows thông qua AirPlay?

Mình muốn đồng bộ màn hình máy tính Windows đến Apple TV thông qua AirPlay. Mình vừa tìm thấy một vài tùy chọn cho phép Windows Media Player nhận video qua AirPlay. Mình cũng tìm thấy một ứng dụng gọi là Airfoil để truyền phát âm thanh từ Windows. Mình biết là bản beta Mountain Lion hỗ trợ việc phản chiếu của AirPlay, nhưng có lựa chọn nào dành cho Windows không?

Bình luận
Chấp nhận

Mình dùng một chương trình gọi là AirParrot để truyền tải nội dung trên máy tính Windows đến Apple TV gen 3. Có một phiên bản cũng làm hiệu quả trên MacBook.

Lưu ý là khả năng phản chiếu Mac đến Apple TV là tính năng mới của OS X Mountain Lion.

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Bạn có thể thực hiện việc này gián tiếp nếu bạn dùng iPad.

Cài đặt phần mềm kiểm soát từ xa trên iPad (như là phần mềm Teamviewer) để kiểm soát máy tính của bạn sau đó sử dụng tính năng đồng bộ hình ảnh màn hình để hiển thị màn hình iPad trên Apple tv.

Cách này hiệu quả thế nào còn phụ thuộc vào loại nội dung bạn muốn truyền tải, video thì chắc là không được nhưng các nội dung tĩnh thì ok.

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.